• വ്യക്തിഗത പരിചരണ മുടി/സലൂൺ/ബ്യൂട്ടി ടവൽ

    വ്യക്തിഗത പരിചരണ മുടി/സലൂൺ/ബ്യൂട്ടി ടവൽ

  • ക്യാമ്പിംഗ്/ഹൈക്കിംഗ്/തൽക്ഷണ ടവലുകൾ

    ക്യാമ്പിംഗ്/ഹൈക്കിംഗ്/തൽക്ഷണ ടവലുകൾ

  • മൾട്ടി പർപ്പസ് ക്ലീനിംഗ് വൈപ്പുകൾ

    മൾട്ടി പർപ്പസ് ക്ലീനിംഗ് വൈപ്പുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഫീച്ചർ ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നം

സെഡ് യുറ്റ് പെർസ്പിസിയാറ്റിസ് അണ്ടെ ഓമ്‌നിസ് ഇസ്റ്റേ നേറ്റസ് എറർ സിറ്റ് വോലൂപ്‌റ്റേറ്റം അക്‌സാൻ്റിയം ഡോലോറെംക്യൂ ലൗഡാൻ്റിയം, ടോട്ടം റെം അപെരിയം.

  • കുറിച്ച്

ഞങ്ങൾ 2003 വർഷം മുതൽ നോൺ-നെയ്‌ഡ് ക്ലീനിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാക്കളാണ്,

ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സംരംഭമാണ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണി വിശാലമാണ്, പ്രധാനമായും കംപ്രസ് ചെയ്ത ടവലുകൾ, ഡ്രൈ വൈപ്പുകൾ, കിച്ചൺ ക്ലീനിംഗ് വൈപ്പുകൾ, റോൾ ടവലുകൾ, മേക്കപ്പ് റിമൂവർ വൈപ്പുകൾ, ബേബി ഡ്രൈ വൈപ്പുകൾ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലീനിംഗ് വൈപ്പുകൾ, കംപ്രസ് ചെയ്ത മുഖംമൂടി തുടങ്ങിയവയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ഞങ്ങൾക്ക് ISO9001, BV, TUV, SGS എന്നിവ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഓരോ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയുടെയും കർശനമായ ക്യുസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.

ഓരോ ഓർഡറും ക്ലയൻ്റുകളുടെ ആവശ്യകതകൾക്കനുസൃതമായി പൂർത്തിയായെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ക്ലയൻ്റിനെയും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു!